De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Uit Konstantinopel, via Athene

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 juni 1915
Bron: Delpher

Uit Konstantinopel, via Athene

Athene, 1 Juni. (Reuter. Part.) Volgens de laatste berichten uit Konstantinopel ligt de Goeben in den Bosporus nagenoeg onmachtig om zich heen te roeren.

De gebeurtenissen aan de Dardanellen drukken de stemmimg in de stad. De strooming in de openbare meening is er voor, de zeestraat open te stellen en onderhandelingen over de vrede te beginnen.

Nadere berichten over den overval van de Engelsche duikboot zeggen, dat er een paniek in de stad heerschte. Angstige mensen liepen over straat, roepende: de Russen komen! Alle schepen trokken zich in de binnenhaven terug. De troepen aan boord van de transportschepen wilden aan wal. De officieren beletten het hun met getrokken sabel. Ten slotte kwam het bevel te troepen te ontschepen. Er werden van verschillende kanten kanonnen op de duikboot afgevuurd, – naar het scheen in het wilde. Ten gevolge van den aanval van de duikboot worden de troepen nu over land vervoerd via Uzunkeupru.

De Duitsche bevelvoerend officieren zien in, dat zij zooveel mogelijk troepen als mogelijk naar Gallipolli moeten zenden.

Te Angora zijn dertig Armeniërs opgehangen. Talaat bei ontbood onlangs den Armenischen patriarch. Deze weigerde naar de Porte te gaan, waarop er een automobiel werd gezonden en hij naar het ministerie van buitenlandsche zaken werd gebracht. Er had een woordenwisseling tusschen den patriarch en Talaat bei plaats. De minister zond ten slotte den patriarch heen met de waarschuwing, dat hij zich voortaan behoorlijk moest gedragen.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top