De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Uit Turkije

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 april 1917
Bron: Delpher

Uit Turkije

KONSTANTINOPEL, 22 April. (Wolff.) Tengevolge van de afbreking van de diplomatieke betrekkingen met Amerika, dat de bescherming van alle vijandelijke onderdanen in Turkije op zich had genomen, heeft Nederland de bescherming van Russen, Engelschen en Franschen overgenomen, Spanje van Italianen, Roemenen en Montenegrijnen, en Zweden van Amerikanen en Serviërs.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top