De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Kerknieuws

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 februari 1918
Bron: Delpher

Kerknieuws

Vrijdag a.s. heeft te Amsterdam eene openbare samenkomst plaats, georganiseerd door een plaatselijk comité, bestaande uit de heeren S.P. van Eeghen, prof. Ph. Kohnstamm, prof. P. scholten, Prof D.P.D. Fabius, dr. J.F. Hoekstra, E. Sillam, ds. H. Koffyberg, dr. L. Heldring en mej. L.C.A. van Eeghen, tot hulp van het Armenischen volk. Als sprekers zullen optreden prof. dr. J.W. pont uit Bussum, ds. H. Koffyberg uit Muiderberg en de heer Mihrtadianz uit Armenië met het onderwerp Gemartelde Armeniërs. Het doel is, belangstelling te wekken voor de onderdrukte Christen-Armeniërs.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top