De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De oorlog

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 mei 1915
Bron: Delpher

De oorlog

De Times verneemt dd. 2 dezer uit Sofia, dat ooggetuigen, die Turksche troepen van Adrianopol naar Kesjan hebben zien trekken, daarvan hebben gezegd, dat het voor het meerendeel lieden waren van over de 50 jaar, gekleed in lompen en uitgerust met oud wapentuig. Deze mannen waren in weinig opgewekte stemming; zij marcheerden zonder orde.

Niettegenstaande er in Konstantinopel officieel vreugdebetoon is, bestaat daar een gespannen nerveuze stemming sinds de ontdekking van de Armenische samenzwering. De Duitsche officieren zijn, als zij op straat moeten komen, niet meer in uniform.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top