De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Uit Turkije

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 augustus 1918
Bron: Delpher

Uit Turkije

KONSTANTINOPEL, 6 Augustus. (Milli.) De regeering is voornemens, in de door de vijandelijke bezetting tijdens den oorlog verwoeste wilajets, die volgens het vredesverdrag van Brest-Litofsk aan Turkije toegevallen zijn, een bizonder bestuur in te stellen in den vorm van een algemeene inspectie ter bescherming van de zwaar beproefde bevolking.

Het Armeensche blad Pugantian betoogt naar aanleiding van het bericht over een plan tot repatrieering van wegens oorlognoodzaak weggevoerde Armeniërs, dat besloten is, de ten gevolge van de wegzending in verschillende wilajets verblijvende Armeniërs naar hun haardsteden terug te zenden.

Het blad zet uiteen, welk nut Turkije uit handels- en oeconomisch oogpunt van het Armeensche element kan trekken, zoodra de weggestuurden aan eigen haard terug zijn, betuigt trouw aan Turkije en zegt, niets van doen te willen hebben met de Armeniërs in den vreemde, die tegen Turkije ageeren en de rust in het land zelf storen.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top