De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Een geheimzinnige geschiedenis

Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 oktober 1915
Bron: Delpher

Een geheimzinnige geschiedenis

LONDEN, 30 Sept (R. B.) De Daily Chron. verneemt uit New-York, dat een document, dat aan Bryan was overhandigd ter aanbieding aan den president of aan staatssecretaris Lansing in handen is gekomen van Bernstorff. Het document was een krachtige veroordeeling van Turksche wandaden tegen de Armeniërs. Het was geschreven door Cardishian, den Turkschen commissaris op de tentoonstelling (te San Francisco?). Cardishian had zich de grootste moeite gegeven om bewijzen bijeen te brengen voor de gruwelen jegens en de slachtingen onder de Armeniërs. Bernstorff overhandigde het dokument aan den Turkschen consul-generaal en Cardishian is nu ontslagen.

De regeering te Washington tracht nu te weten te komen wie het document aan graaf Bernstorff in handen speelde.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top