De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Armenische gruwelen

Rotterdamsch Nieuwsblad, 11 oktober 1915
Bron: Delpher

De Armenische gruwelen

KEULEN, 9 October. (Wolff.) Uit Berlijn wordt van gisteren aan de Köln. Ztg. gemeld:

Volgens hier ontvangen dagbladtelegrammen moeten lord Cromer en lord Crewe in het Engelsche Hoogerhuis hebben beweerd, dat Duitsche consulaire ambtenaren in Klein-Azië de Turksche bevolking hebben aangespoord tot het plegen van gruwelen op Armeniërs. Dergelijke leugens doen de ronde door de Engelsche pers. Waarom men juist thans in Engeland zijn best doet, de wereld met nieuwe Duitsche gruwelen in spanning te brengen, ligt voor de hand. De sprookjes uit België trekken niet genoeg meer, om de aandacht van het in strijd met het volkenrecht optreden van Engeland tegen Griekenland af te leiden.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top