De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De moorden in Armenië

Tilburgsche Courant, 12 augustus 1915
Bron: Delpher

De moorden in Armenië

Het Armeensche Roode Kruis te Londen, heeft van Mgr. Ayvadia, aartsbisschop van Van en Aram een telegram ontvangen, dat bijzonderheden verstrekt omtrent de moorden op christenen in het Noord-Oosten Van Armenië.

"Buiten de stad Van, hebben de streken van Chatakh, Moks, Sparkert, Mamertank en Khizan weinig geleden. Overigens is alles verwoest en vernield; mannen, vrouwen en kinderen zijn vermoord, er zijn twintig duizend personen zonder onderdak. Hongersnood en ziekte heerschen in het land."

"Ondanks de hulp van de Russische regeering en der Armeniërs van den Kaukasus, er is gebrek aan geneesheeren, aan voedsel en ambulances. Te Bitlis, Musch en Diarbekir, is de toestand verschrikkelijk."

De Engelsche bladen geven omtrent den toestand der Armeensche christenen hartverscheurende bijzonderheden.

Op bevel der Turksche regeering zijn 4300 a 4500 gezinnen (20.000 personen) uit de streken van Zeitsen Marash naar verre steden, onder Muzelmansche bevolking verbannen. Men gaf hun slechts weinig tijd om zich voor de reis gereed te maken. Hunne woningen worden door de regeering aan Mohamedaansche gezinnen toegewezen. Rijken, en armen, zieken en gezonden, protestanten, Grieken, orthodoxen, Katholieken: iedereen moet zich onderwerpen aan de verbanningsbesluiten.

De uittocht was verschrikkelijk. Door gebrek aan melk stierven de kinderen in de armen der moeder. Gezinnen zijn verstrooid daar vader, moeder en kinderen naar verschillende streken gezonden zijn.

Een reiziger, van Constantinopel komende verhaalde, dat Armeniërs hem verklaard hadden; Wij hadden den dood verkozen boven deze verschrikkelijke reizen: dat zou minder moeilijk geweest zijn.

Aan moorden heeft 't echter ook niet ontbroken. Er zijn plaatsen, waar de Armeniërs zich dapper verdedigd hebben tegen de moordenaars. Te Van b.v., waar Enver Pacha zijn schoonbroeder heengezonden had, had de bevolking zich bij het naderen der soldaten stevig gebarricadeerd. De Turken hebben het Armeensche kwartier vier weken lang belegerd; zij werden door het Russische leger verjaagd op het oogenblik, waarop de Armeniërs het onderspit moesten delven.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top