De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De moorden op de Armeniërs

Tilburgsche Courant, 21 oktober 1915
Bron: Delpher

De moorden op de Armeniërs

Uit Rome wordt aan "De Maasbode" bericht:

De apostolische delegaat te Konstantinopel, mgr. Dolgi, is reeds herhaaldelijke malen ten gunste der vervolgde Armeniërs opgekomen, terwijl hij hen ook met geld ondersteunde, vooral echter drong hij er bij de Hooge Porte op aan dat deze een einde zou maken aan het vermoorden en vervoeren dezer ongelukkigen.

Ten gevolge van deze bemoeiingen heeft de Turksche regeering een telegraphische circulaire gezonden, waarin zij meldt, dat zij de noodige maatregelen zal treffen om de weggevoerde Armeniërs, gedurende hun reis te beschermen, en dat zij de Armeniërs, welke nog in hun woonsteden zijn, niet zal wegvoeren. Echter zal zij vervolgingen instellen, indien oproeren uitbreken.

De patriarch der Armeniërs en de raad van notabelen van het patriarchaat, hebben den apostolischen delegaat hun dank doen toekomen voor hetgeen hij voor de Armenische natie gedaan heeft.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top