De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De moorden in Armenië

De Telegraaf, 1 augustus 1916
Bron: Delpher

De moorden in Armenië

PARIJS, 30 Juli. (Havas.) Het Armeensch comité in Frankrijk, dat onlangs geconstitueerd is, vergaderde vandaag, onder voorzitterschap van Leygues.

De zwitsersche dagbladen stellen, naar informaties van betrouwbare zijde uit Turkije ontvangen, in het licht, het methodisch karakter, waarop de laatste moorden in Armenië ten uitvoer zijn gelegd, met goedkeuring van Duitschland, het land dat nooit enige sympathie voor de Armeniërs gevoeld heeft, ja, hen steeds verafschuwd heeft, zooals een lid van de Duitsche ambassade te Constantinopel zich woordelijk liet ontvallen.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top