De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Hulp voor de Armeniërs

De Telegraaf, 13 september 1917
Bron: Delpher

Hulp voor de Armeniërs

Het ontzettend lijden van de Armeniërs gedurende dezen oorlog is meermalen in schrille kleuren onder de aandacht van het publiek gebracht, zoowel door de pers als door tal van brochures.

De bedoeling van het optreden der Turken was en is geen andere, dan de Armenische volksstam uit te roeien.

Ten behoeve van het kleine gedeelte dat van den volkstam tot heden aan het moorddadig optreden der turken is ontsnapt, hebben zich in een aantal landen comité's voor hulpverleening gevormd, zoo ook in ons land. Dat nederlandsch comité, waarvan mr. Ant. van Gijn voorzitter is en jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman, mr. R.J.H Patijn, mej. E.J. van der Hoop, mej. L.C. v. Eeghen, S.P. van Eeghen en E. Sillem het uitvoerend comité vormen, richt thans ook een oproep om steun tot het Nederlandsche volk.

Alle gaven te zenden aan mej. E.J. v.d. Hoop, te 's Gravenhage.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top