De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Voor de vluchtelingen

De Telegraaf, 15 november 1915
Bron: Delpher

Voor de vluchtelingen

Uit de "Roeskoje Slowo":

De metropoliet van Moskou, Makari, heeft medegedeeld, dat de Moskousche kloosters lazaretten hebben ingericht met 2000 bedden, ten behoeve van zieke vluchtelingen.

In verschillende steden van het gouvernement van Petersburg, waar, evenals in de hoofdstad, voortdurend vluchtelingen aankwamen, hebben houders van theehuizen besloten om den behoeftigen vluchtelingen gratis thee – den geliefkoosden drank van de Russen – en kokend water te verschaffen.

Aan de "Birzjewya Wjedomosti" ontleenen we:

Het bestuur van de Armenische vereeniging te Petersburgh wenscht een afdeeling op te richten, die ten doel heeft hulp, in den vorm van genees- en voedingsmiddelen, te verstrekken aan de Armeensche vluchtelingen, die voor het grootste deel uit Turksch Armenië en Perzië in het gouvernement Eriwan terecht zijn aangekomen. De armeensche kring te Petersburg doet een beroep op alle personen, die geneigd zijn aan dit werk deel te nemen. In 't bijzonder worden de diensten gevraagd van geneesheeren, verpleegsters en verplegers.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top