De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Armenische gruwelen van Duitsche zijde bevestigd

De Telegraaf, 20 oktober 1917
Bron: Delpher

De Armenische gruwelen van Duitsche zijde bevestigd

(Eigen bericht).

PARIJS, 19 Oct.

De Duitscher, dr. H. Stürmer, voorheen correspondent te Constantinopel van de "Kölnische Zeitung", thans in Zwitserland gevestigd, heeft een boek geschreven, onder den titel: "Twee jaren tijdens den oorlog te Constantinopel", waarin hij o.a. de Armenische gruwelen beschrijft, waarvan hij op blz. 38 zegt:

"Het was de groote slachting, eenig in de geschiedenis der moderne menschheid, het waren deze bewijzen van bestialiteit en wreed ras-chauvinisme, die mijn liefde voor het huidig Turkije hebben gedood en die meer dan al wat ik van 't Duitsch-Turksch bondgenootschap tijdens den oorlog heb kunnen waarnemen, mij alle achting hebben doen verliezen voor mijn eigen regeering.

Ik moet helaas de Duitsche regeering evenzeer voor de wreedheden, die gepleegd zijn, verantwoordelijk stellen als de Turksche".

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top