De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De eischen der Armeniërs

De Telegraaf, 21 november 1918
Bron: Delpher

De eischen der Armeniërs

CAIRO, 20 Nov.

De Armenische kolonies van Egypte en Soudan hebben te Cairo een groote vergadering gehouden, waarop met algemeene stemmen de volgende motie werd aangenomen, die vervolgens ter kennis van de geallieerde mogendheden en van Wilson werd gebracht:

Wij eischen het onaantastbaar recht op onafhankelijkheid en souvereiniteit van geheel Armenië op; wij eischen voorts erkenning van de voorloopige Armenische regeering en onmiddellijke ontruiming van ons gebied door de Turksche troepen, en zijn bezetting door de geallieerden en door Armenische troepenafdeelingen. – (Havas).

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top