De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De Armenische gruwelen

De Telegraaf, 29 november 1918
Bron: Delpher

De Armenische gruwelen

Wij vernemen, dat het Armenische comité van Den Haag den volgenden brief heeft gericht tot Lord Morrès, president van de door de British Empire Union georganiseerde meeting:

"De Armenische kolonie in Holland juicht de motie toe, welke aangenomen is door de meeting, gehouden in het Criterium Theater en die eischt, dat de bedrijvers en de aanstokers van alle misdaden, welke gedurende den oorlog bedreven zijn, persoonlijk verantwoordelijk gesteld zullen worden voor hunne misdaden.

Te dien einde beroept zij zich op de waarschuwing, welke 23 Mei 1915 door Groot-Britannië aan Turkije gegeven is en die de leden van de Turksche regeering persoonlijk verantwoordelijk stelt, in geval nieuwe moorden op de Christenen bedreven zouden worden.

Sedert deze waarschuwing zijn een millioen Armeniërs lafhartig vermoord op bevel van de Turksche regeering. De voor deze misdaden verantwoordelijke personen, Enver pacha, Talaat pacha, Nazim bey, Djemal pacha en anderen hebben thans een toevlucht gezocht te Berlijn en de zoogenaamd democratisch nieuwe Duitsche regeering stelt ze onder hare bescherming.

Wij, overlevende Armeniërs, rekenen er stellig op, dat deze misdadigers gestraft zullen worden met de schuldigen, tot wie zich de motie van het Criterium Theater richt."

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top