De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  De strijd der Armeniërs

De Telegraaf, 31 oktober 1918
Bron: Delpher

De strijd der Armeniërs

's-GRAVENHAGE, 30 Oct.

Het Armenische correspondentie-bureau in Den Haag heeft uit Parijs het volgend bericht ontvangen:

De Armenische nationale gedelegeerden hebben een telegram uit Enzeli, in Perzië, ontvangen, geteekent door den Armenischen generaal Bagratoeni. oud-bevelhebber van den Russischen staf onder het ministerie Korensky, mededeelende. dat het gros van de Armenische troepen van Bakoe, die gedurende meer dan 4 maanden de Turksch-Tartaarsche aanvallen hadden weerstaan, na 48 uur verwoede gevechten, Enzeli in Perzië, over de Kaspische Zee, heeft kunnen bereiken.

Een deel van de bevolking is ook gered.

Generaal Bagratoeni is bezig zijne troepen te reorganiseren om den strijd te hervatten en de Armenische eenheden, welke in den Kaukasus nog weerstand bieden, te hulp te komen. Hij heeft zich daartoe ter beschikking gesteld van het Britsche opperbevel.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top