De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nederlandse pers  /  1915–1918  /  Wie de Duitschers tot bondgenoot hebben!

De Telegraaf, 9 oktober 1915
Bron: Delpher

Wie de Duitschers tot bondgenoot hebben!

LONDEN, 9 October. (Reuter. – Spec.) Aan de "Daily Chronicle" wordt uit New York geseind:

Professor Dutton geeft vreselijke bijzonderheden aangaande de Armeensche gruwelen, die hij van een beambte aan het "Euphraat College", een Amerikaansche instelling te Harpoot heeft vernomen. Zijn correspondent schreef hem, dat twee derden van het aantal meisjes-leerlingen en zes zevenden van het aantal jongens dood, verbannen of naar een harem gesleept zijn, terwijl de onderwijzers dood zijn, in de gevangenis zitten, zich verbergen of door martelingen tot waanzin zijn gedreven.

Van een der onderwijzers werd het hoofd- en baardhaar uitgerukt, evenals de nagels, en na nog andere martelingen te hebben ondergaan werd hij vermoord. Een andere onderwijzer werd, na dezelfde martelingen te hebben ondergaan, gedood bij de groote moordpartij aan den weg van Diarbekr.

Professor Vorperian, van het "President Wilson College" te Princeton werd krankzinnig, doordat hij getuige had moeten zijn van de marteling van een anderen leeraar. Later werd ook Volperian gedood.

Professor Nahigian. van het Amerikaansche college te Annharbour werd eveneens vermoord.

De correspondent vraagt dringend om tusschenkomst ten behoeve van het kwart gedeelte der geheele Armenische bevolking, dat nog niet is uitgeroeid.

De Amerikaansche gezant te Constantinopel seint nog, dat er 20.000 pond sterling noodig is om het hulpwerk althans te kunnen beginnen. De Rockefeller Foundation heeft reeds 6000 pond geschonken en er zullen steuncommissies en openbare vergaderingen ten behoeve der rampzalige Armeniërs in alle groote steden worden gesticht en gehouden.

Nederlandse pers
  18 7 8–1893 ›››
  1894–1898 ›››
  1899–1904 ›››
  1 905–1909 ›››
  1 9 1 0–1 9 1 4 ›››
  1 9 1 5–1 9 1 8 ›››
  1 9 1 9–1 9 2 3 ›››
  1 924–1 940 ›››

Nederlandse spotprenten
Spotprenten
top